கடவுளுக்கு நைவேத்தியம் படைக்கும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?

வீடுகளிலோ அல்லது கோவிலிலோ சாமி கும்பிடுகிற பொழுது, படையல் வைப்பது வழக்கம். அதில் நமக்குப் பிடித்தது, சாமிக்குப் பிடித்தது என எல்லாவற்றையும் செய்து வாழை இலையில் அடுக்கி வைப்போம். ஆனால் படைப்பதற்கென்று சில முறைகள் இருக்கின்றன. அதன்படி படைப்பது தான் கடவுளை…

Read more

ஐம்பெரும் புராணம் எனும் பஞ்சபுராணம்

குரு வணக்கம், விநாயகர் துதி, முருகர் துதி, அம்பாள் துதி, பன்னிரு திருமுறைகள், வாழ்த்து என்று வரிசையாக இறைவன் முன்னர் பாடுவது மரபு. இருப்பினும் நேரம் சுருக்கமாக இருக்கும் காலத்தில், ஐம்பெரும் புராணம் எனும் பஞ்ச புராணத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு பாடல்…

Read more

சைவ சமயத்தின் உட்பிரிவுகள்

1. ஊர்த்த சைவம்  2. அனாதி சைவம்  3. ஆதி சைவம்   4. மகா சைவம்   5. பேத  சைவம்   6. அபேத  சைவம்   7. அந்தர  சைவம்   8. குண  சைவம்   9. நிர்க்குண  சைவம்   10. அத்துவா  சைவம்   11. யோக …

Read more

சைவ வழிபாடு

பழமை வாய்ந்த சைவ சமயத்தில் கடவுள் வழிபாடும் அதன் பயன்களும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. வாழ்ந்தே ஆக வேண்டும் என்ற நியதிக்கு உட்பட்ட நமது விதிகள் மூன்று மூலங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்படுவது. 1. பதி (கடவுள்) 2. பசு (உயிர்) 3. பாசம்…

Read more

விபூதி அல்லது திருநீறு அணியும் முறை

திருநீற்றை ஒரு விரலால் தொட்டு நெற்றியில் பொட்டு போல வைத்துக்கொள்ள கூடாது. அதுபோல தண்ணீர் விட்டு குழைத்தும் பூசக் கூடாது. நெற்றியில் ஒரு கோடிடுபவர்கள் ஆள்காட்டி விரலுக்கும் பெருவிரலுக்கும் இடையில் எவ்வளவு திருநீறு எடுக்க முடிகிறதோ அவ்வளவு எடுத்து நெற்றியில்…

Read more